vineri, 14 septembrie 2012

14 septembrie 1472 - Ștefan cel Mare se căsătorește cu Maria de Mangop

Actele emise de Cancelaria de Stat a Moldovei, în special, „Letopiseţul anonim (numit odinioară „de la Bistriţa”) al Ţării Moldovei”, mărturisesc că Ştefan al III-lea a fost căsătorit de trei ori. 

Din acest Letopiseţ aflăm că „În vara anului 6971 (1463) iulie 5 şi-a luat Ştefan voievod de soţie pe cneaghinea Eudochia din Kiev sora ţarului Simion”. Este vorba de sora cneazului kievean Simion Olelcovici. Numele cneaghinei, devenită doamnă a Moldovei, pentru prima dată apare în documente la 9 iulie 1466, în „gramota” domnească prin care Ştefan al III-lea face multe danii şi jertfe Mănăstirii Pobrata: „pentru sufletul şi sănătatea mea şi a cneaghinei domniei mele Ovdotia”. Ovdotia - Eudochia a murit în 1467.

Din același letopiseț aflăm că „În anul 6980 (1472) luna septembrie 14, Ştefan voievod şi-a luat de soţie pe cneaghinea Maria de Mangop” (principat din sud-vestul Crimeii). Însă această căsătorie n-a durat foarte mult: Maria de Mangop a decedat la 19 decembrie 1477, fiind îngropată la Mănăstirea Putna.
A treia soţie a lui Ştefan al III-lea a fost o prizonieră.
Zdrobind armata valahă (munteană) în 1473, alungându-l pe domnitorul ungrovlah (muntean) Radu cel Frumos şi capturând vistieria Ungrovlahiei (Valahiei sau Munteniei), Ştefan al III-lea s-a întors în Moldova, luând prizoniere pe soţia domnitorului valah şi pe fiica lui - Maria Voichiţa.
„Lăsând-o să mai crească”, Ştefan s-a căsătorit cu această Marie, probabil, în 1478, căci într-un hrisov, datat din 9 martie 1479, este pomenit Bogdan Vlad - rezultatul acestei căsnicii. Această Marie a decedat în 1511 şi a fost înmormântată tot la Mănăstirea Putna. Astfel, constatăm că Ştefan al III-lea (cel Mare şi Sfânt), voievod şi domnitor al întregii Ţări a Moldovei, a respectat tradiţia suveranilor din acele vremuri: de a avea soţii din familii princiare, regale: una cneaghină de provenienţă ruso-ucraineană - Eudochia, alta de viţă bizantină - Maria de Mangop, a treia - o valahă (munteancă) - Maria de Valahia.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu